Tietosuojakäytäntö

 

Tämä tietosuojakäytäntö auttaa käyttäjiä ymmärtämään, mitä henkilötietoja eSend Finland Oy (“eSend”) kerää, ja miten käsittelemme niitä. Mikäli käytät palveluitamme, hyväksyt tietosuojakäytännön mukaiset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät toimenpiteet. Kerättyjä henkilötietoja käytetään palveluidemme tarjoamiseen ja kehittämiseen. Emme käytä tai jaa henkilötietoja mitenkään muuten kuin tietosuojakäytännössä on kuvattu. 
 

Tämä tietosuojakäytäntö on laadittu eSend Finland Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen rekisteri- ja tietosuojaselosteen perusteella. Viimeisin muutos 11.5.2020.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain mukaisena edellytyksenä on oikeuttettu etu, asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai eSend Finland Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.
 
eSend kerää asiakasrekisteriinsä seuraavia tietoja: nimitiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, evästeet, sijaintitieto, IP-osoite ja mahdollinen mediatiedosto. 
 
Rekisterin tietosisältöön kuuluu palveluiden (esim. eSendERP®) käytön yhteydessä esiin tullut henkilötieto ja eSendin verkkosivustolle tallennettu henkilötieto esim. evästeet sekä Google Analytics data (esim. sijaintieto, IP-osoite).
 
Sinusta voidaan kerätä asiakassuhteiden yhteydessä esiin tulleita henkilötietoja, joita tarvitaan asiakassuhteen hoitamisessa. Asiakassuhteen aikana henkilötietoja mahdollisesti rikastetaan (profilointi) esim. yhteydenottojen ja/tai keskustelujen muodossa. Henkilötiedon rikastaminen liittyy aina kyseisen asiakastapauksen hoitamiseen.
 
eSend kerää sinusta myös markkinointitoimenpiteiden yhteydessä esiin tulleita henkilötietoja sekä kaupallisista rekistereistä hankittuja henkilötietoja. Henkilötietoja mahdollisesti rikastetaan esim. yhteydenottojen ja/tai keskustelujen muodossa.
 

Rekisterin tarkoituksena on eSend Finland Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi sekä palveluiden kehittäminen. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä asiakkuuksien hoitoon ja markkinontitarkoituksiin.

Henkilötietojen siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. eSend voi luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneille markkinoinnin tai asiakassuhteen hoitamiseen liittyvissä asioissa.
 
Pääsääntöisesti eSend Finland Oy ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli:
 
  • tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai
  • sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai
  • mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Yrityksen käyttämät kansainväliset verkkopalvelujen tarjoajat huolehtivat omien palveluiden tietoturvasta EU-U.S. Privacy Shield järjestelyillä.

Tietoturva

eSend Finland Oy:n asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.
 
Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta.
 

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Oikeutesi

Henkilöllä jonka tietoja on tallennettu eSend Finland Oy:n asiakasrekisteriin on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus. Tarkastuspyyntö täytyy osoittaa eSend Finland Oy:n yhteyshenkilölle kirjallisena ja/ tai suullisesti ja siitä on tehtävä tallenne. eSend Finland Oy:n velvollisuus on varmistaa pyynnön oikeellisuus sekä toimittaa henkilötiedot sähköisessä tai paperisessa muodossa yhden kuukauden(30 päivää) sisällä.
 
Henkilöllä jonka tietoja on tallennettu eSend Finland Oy:n asiakasrekisteriin on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja pyytää tarvittaessa niihin oikaisua. Tarkastuspyyntö ja/tai oikaisupyyntö täytyy osoittaa eSend Finland Oy:n yhteyshenkilölle kirjallisena ja/ tai suullisesti ja siitä on tehtävä tallenne. eSend Finland Oy:n velvollisuus on varmistaa pyynnön oikeellisuus sekä toimittaa henkilötiedot sähköisessä tai paperisessa muodossa yhden kuukauden(30) sisällä.
 
Jos asiakkuussuhteen hoitamiseen henkilötietoa enää tarvita, kyseisellä henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista eSend Finland Oy:n asiakasrekisteristä. Poistopyyntö täytyy toimittaa eSend Finland Oy:n yhteyshenkilölle kirjallisena ja/ tai suullisesti ja siitä on tehtävä tallenne. eSend Finland Oy:n velvollisuus on varmistaa pyynnön oikeellisuus sekä toimittaa henkilötiedot sähköisessä tai paperisessa muodossa yhden kuukauden (30 päivää) sisällä.
 
Sinulla on oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan markkinointiviestintää eSend Finland Oy:ltä toimimalla seuraavasti:
-Ottamalla meihin yhteyden sähköpostitse

Jos kieltäydyt ottamasta vastaan markkinointiviestintää, voit silti saada eSend Finland Oy:ltä hallinnollisia ilmoituksia, kuten tilausvahvistuksia ja ilmoituksia käyttäjätilisi tapahtumista (esimerkiksi vahvistuksia ja ilmoituksia salasanan vaihtamisesta).

Tämän tietosuojakäytännön muuttaminen

eSend voi ajoittain muuttaa ja päivittää tätä tietosuojakäytäntöä. Kaikki muutokset tullaan päivittämään verkkopalveluihin. Jatkamalla verkkopalveluiden käyttöä tällaisen muutoksen jälkeen hyväksyt muuttuneet tai päivitetyt tietosuojakäytännöt. 

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti vastuussa oleva rekisterinpitäjä eSend Finland Oy:n asiakasrekisteristä on 

eSend Finland Oy
Possijärvenkatu 1,
33400 Tampere FINLAND
 
ja vastaava yhteyshenkilö on
 
Jari Holttinen
Possijärvenkatu 1,
33400 Tampere FINLAND